Tế bào con người có thành tế bào không?

Tế bào của con người không có thành tế bào. Thành tế bào là cấu trúc nhiều lớp chỉ có ở thực vật, vi khuẩn, nấm và một số động vật nguyên sinh. Tuy nhiên, chỉ có thành tế bào thực vật được tạo ra từ xenlulo.

Xenlulo là một chuỗi dài gồm các phân tử đường phức tạp giúp bảo vệ và hỗ trợ thực vật. Theo Đại học Ấn Độ, thành tế bào bảo vệ khỏi côn trùng và mầm bệnh, chẳng hạn như vi khuẩn, vi rút và nấm. Chúng cũng hỗ trợ cơ học để giúp cây mọc thẳng đứng và giữ lá trước ánh sáng.

Thành tế bào cũng giúp thực vật giữ được hình dạng của chúng. Trong khi con người và động vật có bộ xương để nâng đỡ và giữ cho chúng có hình dạng, thực vật sử dụng thành tế bào để tác động đến sự phát triển của tế bào thực vật và xác định hình dạng của nó.

Tường ô không phải là pháo đài vững chắc bao quanh các ô. Có những lỗ nhỏ xung quanh thành tế bào được gọi là plasmodesmata, cho phép nước, chất dinh dưỡng và chất thải đi qua từ tế bào này sang tế bào khác.