Tại sao Mặt trời lại quan trọng đối với Trái đất?

Tại sao Mặt trời lại quan trọng đối với Trái đất?

Mặt trời rất quan trọng đối với Trái đất vì nó làm ấm các biển, tạo ra các kiểu thời tiết, khuấy động bầu khí quyển và cung cấp năng lượng cho các loài thực vật đang phát triển. Thực vật có nhiệm vụ cung cấp oxy và thức ăn cho sự sống tồn tại trên Earth, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ.

Mặt trời thường được biết đến với vai trò mang lại hơi ấm, ánh sáng và năng lượng, nhưng các khía cạnh khác của Mặt trời cũng ảnh hưởng đến Trái đất, theo NASA. Tia X và các loại hạt nguyên tử năng lượng gây ra từ các nhiễu động và các tia sáng mặt trời ảnh hưởng đến mặt trời cũng có thể ảnh hưởng đến các sóng vô tuyến truyền qua tầng điện ly của Trái đất. Những nhiễu động này đã được biết đến là nguyên nhân gây ra dao động điện áp và mất điện của các thành phố.