Tại sao Hải dương học lại quan trọng?

Tại sao Hải dương học lại quan trọng?

Hải dương học là một chuyên ngành rất quan trọng để tìm hiểu các đại dương, những đại dương cần thiết cho mọi sự sống trên Trái đất và bao phủ phần lớn bề mặt Trái đất. Hải dương học là cực kỳ đa ngành, bao gồm vật lý, hóa học, địa chất và sinh học của các đại dương trên thế giới. Không có hiểu biết về khí hậu Trái đất hoặc các chu trình hóa học cần thiết cho sự sống sẽ hoàn chỉnh nếu không có những hiểu biết sâu sắc về hải dương học.

Hải dương học bao gồm cả các đại dương sâu và các vùng ven biển nông hơn nhiều. Bề rộng kiến ​​thức về hải dương học có nghĩa là các nhà hải dương học có xu hướng khá chuyên môn hóa về một chủ đề cụ thể. Nhiều loại công cụ và dụng cụ khác nhau được sử dụng trong hải dương học. Trong khi tàu chắc chắn là một phần của điều này, các phương pháp khác, chẳng hạn như các đài quan sát dưới nước đứng yên, cũng được sử dụng để nghiên cứu đại dương. Các nhà hải dương học hiện đại cũng sử dụng các phương tiện tự động dưới nước và các thiết bị quét tinh vi để khám phá thông tin nhanh hơn so với nỗ lực trực tiếp của con người có thể đạt được.

Không thể phóng đại tầm quan trọng của đại dương đối với sự sống, ngay cả trên đất liền. Đại dương là nguồn nhiệt và chất hấp thụ quan trọng, điều hòa nhiệt độ trên toàn thế giới. Ngoài ra, phần lớn quá trình tạo oxy đến từ tảo đơn bào trong đại dương, không phải từ thực vật trên cạn. Là các thiên thể chứa phần lớn nước trên Trái đất, các đại dương cũng là nguồn chính của sự hình thành mây và do đó, là tác nhân của thời tiết.