Tại sao các tế bào có hình dạng khác nhau?

Các ô có hình dạng khác nhau để cho phép chúng tương tác với môi trường của chúng và các ô khác. Một số ô có hình dạng thiên về chuyển động nhanh. Những người khác được định hình theo cách cho phép các bộ sưu tập phát triển một cách hiệu quả.

Một số ô tương đối đứng yên. Ví dụ, vi khuẩn thường ở một nơi. Tuy nhiên, các tế bào tĩnh thường sinh sản nhanh chóng và bao phủ các bề mặt, vì vậy hình dạng cho phép chúng dễ dàng lan rộng ra và phát triển nhanh chóng thường được quá trình tiến hóa ưa chuộng. Vi khuẩn di chuyển trong chất lỏng thường được tạo hình theo cách cho phép chúng di chuyển không suy giảm.

Các tế bào khác, như tham số, tự di chuyển để tìm thức ăn và tự vệ. Các tế bào này được định hình theo cách tạo điều kiện cho việc di chuyển và cho phép chúng tấn công các tế bào khác một cách dễ dàng. Một số ô này có hình dạng khí động học hơn; những loại khác có kích thước lớn hơn để cho phép chúng tìm kiếm thức ăn dễ dàng hơn.

Tế bào thực vật và động vật thường hình thành cấu trúc và hình dạng của chúng mang lại cho chúng tính toàn vẹn cấu trúc tốt hơn. Ví dụ, các tế bào da được định hình theo cách cho phép chúng hình thành các kết nối mạnh mẽ với nhau. Các tế bào khác được định hình để tạo điều kiện cho một số nhiệm vụ nhất định. Các tế bào thần kinh giao tiếp theo những con đường dài và chúng được thiết kế để tạo ra các phản ứng điện hóa mà chúng nhận được và tạo ra hiệu quả hơn.