Sự thích nghi về hành vi của ngựa vằn là gì?

Sự thích nghi về hành vi quan trọng nhất của ngựa vằn là liên quan đến hành vi bầy đàn của chúng. Ngựa vằn là động vật xã hội có xu hướng ở cùng nhau trong các nhóm lớn, chẳng hạn như một đàn gần 1.000 con, như một cách để bảo vệ bản thân chống lại những kẻ săn mồi. Trong bầy đàn khổng lồ này, có những nhóm gia đình có thể bao gồm từ 5 đến 20 con.

Các nhóm gia đình bao gồm một con ngựa đực, ngựa cái và con cái của chúng. Những nhóm gia đình này có xu hướng ở cùng nhau trong nhiều năm. Ngựa vằn trông đợi lẫn nhau nếu có một thành viên bị mất hoặc bị bệnh. Tương tự, ngựa đực giống sẽ bảo vệ ngựa cái và con non của chúng trước những kẻ săn mồi.

Trong các nhóm gia đình, có một thứ bậc nữ giới, trong đó những người phụ nữ lớn tuổi có ưu thế hơn những người trẻ hơn. Thứ bậc này được quan sát thấy trong các nhóm gia đình khi họ di cư.

Có một số loài ngựa vằn khác nhau, bao gồm ngựa vằn Grevy, đồng bằng và ngựa vằn núi. Loài Grevy được tìm thấy phổ biến hơn ở các khu vực đồng cỏ. Ngựa vằn sống ở các khu vực khác nhau của châu Phi.