Giun đỏ tí hon và Wiry đỏ trong ao là gì?

Những con giun đỏ nhỏ xíu trong ao của bạn nhiều khả năng là giun máu. Chúng là giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời của ruồi muỗi và thực sự rất có lợi cho ao của bạn, đặc biệt nếu bạn đang nuôi cá.

Ruồi Midge đẻ trứng sớm nở và tạo ra ấu trùng giun đỏ mỏng và héo. Ấu trùng bám vào đáy ao qua một ống nhỏ và bắt bất cứ thứ gì thức ăn trôi qua. Những ấu trùng này là một nguồn thức ăn tuyệt vời cho cá, chẳng hạn như Koi, và một số người nuôi chúng để đảm bảo cá của họ có dinh dưỡng thích hợp. Cả ấu trùng giun máu và ruồi muỗi đều không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với con người hoặc cá và cả hai đều không được biết là có vết cắn.