Một Nhóm Sói Được Gọi Là Gì?

Một Nhóm Sói Được Gọi Là Gì?

Một nhóm sói được gọi là một bầy. Sói là sinh vật xã hội đi du lịch, săn bắt và thực hiện tất cả các hoạt động cùng nhau. Bao gồm các thành viên trong gia đình, cho dù có quan hệ huyết thống hay quan hệ đặc biệt.

Ban lãnh đạo của một bầy bao gồm một cặp giao phối, một con cái và con đực trưởng thành và con cái của chúng. Mỗi bầy bao gồm sáu đến 15 con sói, tùy thuộc vào thức ăn sẵn có, dân số và các yếu tố xã hội trong đàn. Có thể có những con sói khác trong đàn, bao gồm cả những con sói trưởng thành không sinh sản và những con bị ruồng bỏ, những con sói có thứ hạng thấp nhất Khi con trưởng thành, chúng có thể rời đàn và tìm khu vực riêng để định cư.