Sao Thủy có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Sao Thủy có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Không giống như Sao Thổ, sao Thủy không có bất kỳ vành đai hoặc mặt trăng nào. Nó là hành tinh gần mặt trời nhất và nhiệt độ ban ngày có thể đạt đỉnh khoảng 800 độ F.

Không có mặt trăng hoặc vành đai, sao Thủy là một hành tinh khá đơn giản để quan sát. Nó là một hành tinh trên cạn, có nghĩa là nó có bề mặt rắn, đá. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong số các hành tinh trong hệ mặt trời và chỉ lớn hơn mặt trăng của Trái đất một chút. Vì sao Thủy ở gần Mặt trời nên chỉ mất 88 ngày Trái đất để quay một vòng hoàn chỉnh và do tốc độ quay chậm của nó, một ngày bình thường trên sao Thủy kéo dài trong 59 ngày.