Nhiệt độ của một tiểu hành tinh là gì?

Nhiệt độ trung bình của tiểu hành tinh là -100 độ F. Tiểu hành tinh còn được gọi là hành tinh nhỏ thường quay xung quanh mặt trời.

Những khối nhỏ giống như đá lần đầu tiên được phát hiện bởi Giuseppe Piazzi vào năm 1801. Khám phá này là tình cờ, nhưng nó đã mở đường cho các nhà khoa học nghiên cứu những cấu trúc độc đáo này. Các tiểu hành tinh có thể đạt đến kích thước cực kỳ lớn, một tiểu hành tinh tên là Ceres có tổng chiều ngang khổng lồ 583 dặm. Một số cũng khá nhỏ và có thể dài dưới 20 feet. Tiểu hành tinh quay theo hình elip và một số thậm chí còn có các mặt trăng đồng hành. Phần lớn các tiểu hành tinh xoay quanh Sao Hỏa và Sao Mộc. Các tiểu hành tinh cũng có khả năng đâm sầm vào Trái đất. Theo NASA, các vụ va chạm với tiểu hành tinh lớn là rất hiếm và chúng có thể được phát hiện trước.