Nguyên tố nào tạo nên đường?

Nguyên tố nào tạo nên đường?

Còn được gọi là sucrose, đường được tạo thành từ 22 nguyên tử hydro, 11 nguyên tử oxy và 12 nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử. Sucrose được tạo thành từ hai loại đường đơn, fructose và glucose. Đường là một loại carbohydrate có 45 nguyên tử.

Dưới kính hiển vi, một phân tử đường trông giống như một khối lập phương. Khi nấu, axit được thêm vào đường để phá vỡ các khối lập phương. Axit này phá vỡ đường sacaroza thành fructoza và glucoza.

Đường tồn tại trong hầu hết các loại thực vật. Tuy nhiên, nó được thu hoạch chủ yếu từ mía. Mía được thu hoạch trên khắp thế giới với Brazil là nước sản xuất đường lớn nhất thế giới.