Người Do Thái cầu nguyện ở đâu?

Người Do Thái cầu nguyện và thờ phượng tại nhà hội, cũng có thể được gọi là shul hoặc đền thờ. Ở Israel, người Do Thái cũng cầu nguyện tại Bức tường Than khóc, thậm chí còn để lại những thông điệp cầu nguyện nằm gọn trong các vết nứt. .

Các hội đường cho phép người Do Thái tụ tập để cầu nguyện cộng đồng, đặc biệt là các buổi cầu nguyện nhóm phải được nói trong một minyam, hoặc túc số 10 người lớn. Trong khi người Do Thái có thể nói những lời cầu nguyện hàng ngày ở bất cứ đâu, thì lời dạy của người Do Thái là cầu nguyện nhóm có nhiều công đức hơn. Hội đường cũng hoạt động như nhà họp cộng đồng và trụ sở cho các hoạt động từ thiện.

Bức tường Than khóc hay Bức tường phía Tây là phần cuối cùng còn lại của Ngôi đền thứ hai bị người La Mã phá hủy. Đền thờ được xây dựng trên địa điểm của ngôi nhà thờ cúng đầu tiên của người Do Thái.