Người có Tổ tiên Hà Lan ở Nam Phi được gọi là gì?

Người Nam Phi có nguồn gốc từ những người định cư Hà Lan được gọi là người Afrikaners. Trong tiếng Hà Lan, từ “Afrikaners” được dịch thành “người Châu Phi”. Hầu hết tổ tiên của người Afrikaner định cư ở Nam Phi vào thế kỷ 17, và nhóm này có văn hóa và ngôn ngữ riêng được gọi là Afrikaans.

Hầu hết người Afrikaners định cư trong một cộng đồng vận tải biển gần Mũi Hảo Vọng, nơi các tàu đi về hướng Đông Ấn thuộc Hà Lan dừng lại để tiếp tế. Người Afrikaners là dân số nước ngoài lớn nhất ở Nam Phi cho đến năm 1794, khi người Anh giành được quyền kiểm soát Nam Phi, khiến nhiều công dân Anh chuyển đến sống tại đất nước này. Xung đột với người Anh đã khiến nhiều người Afrikan di chuyển đến nội địa Nam Phi, cách xa bờ biển và hướng về các thành phố đô thị. Theo điều tra dân số năm 2011, người Afrikaners chiếm 5,2% dân số Nam Phi.