Ví dụ về Lời cầu nguyện Khai mạc là gì?

Ví dụ về Lời cầu nguyện Khai mạc là gì?

Các buổi cầu nguyện mở đầu tồn tại cho nhiều sự kiện tôn giáo và các cuộc tụ họp, nơi những người có niềm tin tôn giáo được tìm thấy. Có những buổi cầu nguyện mở đầu cho việc học Kinh thánh, đi lễ nhà thờ, đám cưới và thậm chí cả các cuộc họp kinh doanh. Hầu hết các lời cầu nguyện mở đầu đều có yêu cầu duy trì sự hiện diện của Đức Chúa Trời (hoặc bất kỳ vị thần nào mà nhóm tin tưởng hoặc theo) tại sự kiện để mang lại may mắn cho mọi người tham gia.

Các từ hoặc câu trong lời cầu nguyện mở đầu tùy thuộc vào mục đích của dịp này. Nếu một lời cầu nguyện mở đầu là cần thiết cho một cuộc họp, nó có thể chứa ngôn ngữ yêu cầu sự hỗ trợ trong việc duy trì giao tiếp tốt giữa các đối tác. Lời cầu nguyện mở đầu cho một đám cưới có thể cầu xin cặp đôi tiếp tục nhận được những lời chúc phúc trong suốt chặng đường chung sống của họ.

Những lời cầu nguyện mở đầu có thể có độ dài khác nhau, một số rất ngắn và một số dài hơn. Một lời cầu nguyện mở đầu ngắn, được liệt kê trong Sách Cầu nguyện Chung năm79 của Giáo hội Giám mục Tin lành ở Hoa Kỳ, có nội dung như sau: "Vinh quang đối với Cha, với Con, và với Chúa Thánh Thần: như lúc ban đầu. , là bây giờ, và sẽ là mãi mãi. Amen. " Alleluia có thể được thêm vào cuối lời cầu nguyện này trừ khi kỳ nghỉ Mùa Chay đang được tổ chức.