Một số thông tin về cuộc chiến tranh cách mạng là gì?

Một số thông tin về cuộc chiến tranh cách mạng là gì?

Chiến tranh Cách mạng bắt đầu vào năm 1775 giữa Hoa Kỳ và Anh. Cuộc chiến bắt đầu như một sự đấu tranh đòi tự do của Hoa Kỳ khỏi sự cai trị của người Anh vì việc đánh thuế không công bằng.

Các thuộc địa của Mỹ quyết định tách ra thành một quốc gia độc lập do người Anh áp đặt thuế bất công lên họ. Cuộc chiến đã khiến Hoa Kỳ liên minh với Pháp chống lại người Anh. Chiến tranh bắt đầu với các cuộc biểu tình, chẳng hạn như Tiệc trà ở Boston, và kết thúc bằng những trận đánh quy mô lớn, như ở Lexington và Concord ở Massachusetts. Các thuộc địa của Mỹ đã thành lập một đại hội viết thư cho nhà vua giải thích mong muốn độc lập của họ, được người Anh coi là lời tuyên chiến chính thức.

Do những tổn thất của người Anh, sự ủng hộ cho cuộc chiến nhanh chóng giảm xuống trong các công dân của Vương quốc Anh, những người nhanh chóng thúc đẩy chiến tranh kết thúc. Năm 1783, Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và, sau khi ký kết Hiệp ước Paris, cuối cùng đã được công nhận là một quốc gia độc lập. Cuối cùng, Hoa Kỳ có nhiều lãnh thổ hơn dự định ban đầu trong khi người Anh bị tổn thất lớn. Pháp cũng giành được chiến thắng trước người Anh, nhưng phải gánh chịu nợ nần do chi phí chiến tranh.