Alexander Graham Bell được biết đến nhiều nhất vì điều gì?

Alexander Graham Bell được biết đến nhiều nhất với phát minh ra điện thoại vào ngày 10 tháng 3 năm 1876. Ông đã thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên cho đối tác của mình là Thomas Watson. Phát minh này được đưa ra sau khi Bell bắt đầu quan tâm đến việc truyền giọng nói của con người trong khi nghiên cứu việc truyền các thông điệp điện báo qua nhiều tần số.

Sau khi phát minh, anh ấy đã mang thiết bị mới của mình đi triển lãm và đến châu Âu. Ông đã khoe phát minh mới của mình với Dom Pedro, hoàng đế của Brazil, tại Triển lãm Centennial ở Philadelphia vào cuối năm đó. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1977, Bell thành lập công ty riêng của mình, Bell Telephone Company. Phát minh này đã thành công ngay lập tức và hơn 150.000 công dân Mỹ đã sở hữu một chiếc điện thoại vào năm 1886.