Ai đã tạo ra máy tính đầu tiên?

Máy tính kỹ thuật số đầu tiên, Atanasoff-Berry Computer hay ABC, được phát triển bởi John Vincent Atanasoff và sinh viên của ông, Cliff Berry, trong khoảng thời gian từ 1937 đến 1942. Tuy nhiên, ABC không hoạt động đầy đủ; do đó, nhiều người coi Máy tính và Máy tính tích hợp số điện tử hoặc ENIAC là ví dụ đầu tiên về máy tính kỹ thuật số điện tử.

J. Presper Eckert và John Mauchly đã phát minh ra ENIAC vào đầu những năm 1940. Việc xây dựng cỗ máy khổng lồ được hoàn thành vào năm 1946, nó cần không gian rộng 1.800 feet vuông và nặng gần năm mươi tấn. Công ty máy tính IBM là công ty đầu tiên sản xuất máy tính hàng loạt khi ra mắt mẫu 701 vào năm 1953.