Niềm tin tôn giáo của Nelson Mandela là gì?

Nelson Mandela là một tín đồ Cơ đốc giáo nhưng những người theo đạo Cơ đốc của ông vẫn còn đang tranh luận. Có một số người tin rằng ông nghiêng về Nhân chứng Giê-hô-va nhiều hơn vì cho rằng vợ đầu, chị gái và một số người thân của ông. tuyên bố niềm tin. Khi còn nhỏ, anh theo học tại một trường học của nhà thờ Giám lý, giống như mẹ anh.

Tuy nhiên, trừ khi là về bình đẳng tôn giáo, vấn đề đức tin không phải là điều mà Nelson Mandela thích nói nhiều. Trong cuộc đời của mình, Mandela nhận ra rằng tôn giáo giống như một yếu tố ngăn cách hơn là một yếu tố thống nhất cho mọi người. Đó là lý do tại sao ông luôn hình dung ra một thế giới nơi mà lòng khoan dung và sự chấp nhận vượt trội hơn các lựa chọn thay thế tôn giáo. Do đó, Mandela là người tin rằng ông là bậc thầy của đức tin và là thuyền trưởng của tâm hồn mình.