Cuộc tranh luận về sự ổn định so với sự thay đổi trong tâm lý học là gì?

Cuộc tranh luận về sự ổn định so với sự thay đổi trong tâm lý học là gì?

Cuộc tranh luận trong tâm lý học về sự ổn định so với sự thay đổi tập trung vào tính lâu dài của các đặc điểm tính cách ban đầu. Một số nhà tâm lý học phát triển lập luận rằng những đặc điểm tính cách được thấy ở trẻ sơ sinh tồn tại trong suốt cuộc đời của một người, trong khi những người khác lại không đồng ý.

Hỗ trợ cho tính lâu dài của các đặc điểm tính cách ban đầu phần lớn bắt nguồn từ công trình của Sigmund Freud, người đã lập luận rằng các đặc điểm tính cách biểu hiện trong năm năm đầu tiên có thể dự đoán các đặc điểm của nhân cách trưởng thành. Các nhà lý thuyết về sự thay đổi tin rằng tính cách của người trưởng thành dần dần được định hình bởi sự tương tác với những người khác cũng như trải nghiệm văn hóa, và chúng có thể thay đổi theo thời gian. Một số lý thuyết thay đổi tập trung vào các giai đoạn phát triển phải được hoàn thành trước khi giai đoạn tiếp theo có thể bắt đầu.