Nhiệm vụ của một Phụ tá Mục vụ là gì?

Nhiệm vụ của một phụ tá mục vụ liên quan đến việc chăm sóc mục sư của một hội thánh, thường liên quan đến việc giúp chăm sóc các nhu cầu về tinh thần, tình cảm, tài chính và tâm linh của mục sư, cũng như giúp mục sư nhớ lại các sự kiện sắp tới trong cuộc sống cá nhân và mục vụ của mình. Vai trò này thường do một ủy ban đảm nhận.

Một ủy ban phụ tá mục vụ cung cấp cho mục sư bất kỳ hình thức hỗ trợ nào mà mục sư có thể yêu cầu họ. Ủy ban mục vụ có thể tổ chức các lễ kỷ niệm nhỏ cho mục sư và gia đình của ông trong những dịp quan trọng như sinh nhật, lễ kỷ niệm và ngày tri ân mục sư. Họ cũng quyên tiền với hội thánh hoặc với nhau để cho mục sư đi nghỉ mát hoặc hỗ trợ sửa chữa và chi phí khi cần thiết. Các trợ lý mục vụ cũng có thể chịu trách nhiệm hỗ trợ các mục sư khách để đảm bảo chuyến thăm của họ được thoải mái và thú vị.

Người phụ tá của mục sư phải dự đoán và cung cấp các nhu cầu vật chất của mục sư hoặc của vợ /chồng và con cái của ông ta. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các bữa ăn, phương tiện đi lại và chỗ ở cho mục sư khi cần thiết, cả khi ông ấy ở trong thị trấn và khi ông ấy đang đi du lịch. Trong các bài thuyết pháp của mục sư, một phụ tá có thể cần cung cấp những thứ như nước hoặc nước trái cây trong khi mục sư nói.

Trong phần lớn các hội thánh, mục sư là người để tìm đến khi ai đó gặp khó khăn. Điều này thường khiến mục sư không có ai giúp đỡ khi ông cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Các mục sư thường cần sự hỗ trợ về tinh thần và tình cảm do sự khắc nghiệt của nghề nghiệp của họ. Điều này đòi hỏi những người có thể giữ bí mật của mục sư và tránh làm hoen ố danh tiếng của mục sư hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của ông với hội thánh.