Một Nhóm Cá Sấu Được Gọi Là Gì?

Một Nhóm Cá Sấu Được Gọi Là Gì?

Hội chúng đề cập đến một nhóm cá sấu, trong đó những con cá sấu nhỏ hơn tuân theo những con cá sấu lớn nhất, trội nhất. Một nhóm cá sấu con mới nở hoặc con non, được gọi là một nhóm.

Cá sấu đực lớn có tính lãnh thổ cao và muốn sống một mình. Những con cá sấu nhỏ hơn có nhiều khả năng được tìm thấy với số lượng lớn ở gần nhau.

Cá sấu chỉ là bản địa của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cá sấu Trung Quốc có nguy cơ tuyệt chủng chỉ có thể được tìm thấy ở thung lũng sông Dương Tử. Cá sấu Mỹ được tìm thấy ở phía đông nam Hoa Kỳ và sống trong môi trường nước ngọt, như đầm lầy, đầm lầy, hồ, ao, sông và đầm lầy.