Bạn gọi một con cá sấu con là gì?

Bạn gọi một con cá sấu con là gì?

Cá sấu con được gọi là cá sấu con. Khi cá sấu con trưởng thành, chúng phát triển dài khoảng 6 feet. Con đực trưởng thành được gọi là bò đực và con cái trưởng thành được gọi là bò cái.

Cá sấu giao phối vào tháng 5. Con cái xây tổ và đẻ từ 20 đến 50 trứng. Giới tính của con non được xác định bởi nhiệt độ trong 65 ngày ấp trứng. Nếu nhiệt độ duy trì dưới 86 F, thì tất cả các con non sẽ là con cái. Nếu nhiệt độ duy trì trên 93 F, thì tất cả các con non sẽ là con đực. Nếu nhiệt độ khác nhau giữa hai giới tính này, thì một hỗn hợp giới tính sẽ nở ra. Đàn con ở với mẹ trong một đến ba năm đầu đời.