Làm thế nào để động vật nghe?

Làm thế nào để động vật nghe?

Hầu hết các loài động vật, bao gồm cả cá và động vật có vú ở biển, nghe rõ nhất qua tần số mà chúng tạo ra. Ngoài ra, chúng có mức độ nhạy cảm khác nhau đối với âm thanh có tần số khác nhau.

Theo các nhà khoa học và nhà thính học, nhiều loài động vật khác nhau về khả năng nghe ở một tần số. Khả năng nghe của mỗi loài thường được biểu thị bằng một đường cong hoặc một biểu đồ thính lực, là một biểu đồ thể hiện cường độ so với tần số. Ví dụ, tất cả các loài cá voi tấm sừng hàm, như cá voi lưng gù và cá voi xanh, đều tạo ra âm thanh tần số thấp. Trong khi tất cả các loài cá voi có răng, như cá heo, đều tạo ra âm thanh tần số cao. Mặt khác, hải cẩu và sư tử biển có độ nhạy ngày càng cao đối với tần số âm thanh thấp và cao.

Loài vật được coi là có khả năng thính giác nhạy bén nhất là cú. Những con chim này có thính giác phi thường. Tai của chúng, có lỗ tai lớn nằm ở độ cao hơi khác nhau, cho phép chúng xác định vị trí thẳng đứng của nguồn âm thanh. Về phương diện điều hướng bằng âm thanh, chim bồ câu được coi là giỏi nhất vì chúng có thể nghe thấy âm thanh ở tần số đặc biệt thấp. Với khả năng bảo vệ thính giác, loài hổ mang chúa là loài tốt nhất vì chúng đã tiến hóa với đôi tai siêu nhạy. Chúng sử dụng đôi tai này để nghe xem có con dơi đang rình rập mình hay không, điều này giúp chúng có hành động né tránh.