Làm thế nào bạn có thể tìm thấy địa chỉ email cũ của bạn?

Làm thế nào bạn có thể tìm thấy địa chỉ email cũ của bạn?

Để tìm địa chỉ email cũ từ email từ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hãy gọi cho nhà cung cấp đó và nói rằng bạn đã quên tài khoản email của mình. Các dịch vụ email khác, chẳng hạn như Yahoo và Gmail, cung cấp quy trình khôi phục tài khoản trực tuyến cho những người dùng quên tên người dùng của họ.

Khi gọi cho nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty có thể hỏi bạn số tài khoản, câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, tên người dùng, địa chỉ nhà riêng hoặc số điện thoại của bạn. Yahoo yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi bí mật. Gmail gửi email cho bạn một tên người dùng bị quên nếu bạn đăng ký một email thay thế khi tạo tài khoản. MSN Hotmail không cung cấp cách khôi phục địa chỉ email cũ nếu bạn không nhớ tên người dùng của mình, eHow cho biết.