Làm cách nào để tạo địa chỉ e-mail của riêng tôi?

Làm cách nào để tạo địa chỉ e-mail của riêng tôi?

Để tạo địa chỉ email, trước tiên hãy chọn một máy chủ web cung cấp dịch vụ email, chẳng hạn như Google, Microsoft hoặc Yahoo. Tiếp theo, hãy điền vào tất cả các thông tin bắt buộc để tạo tài khoản, thông tin này hơi khác tùy thuộc vào máy chủ.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ email đều yêu cầu họ và tên, tên người dùng và mật khẩu. Một số máy chủ email cho phép người dùng chọn bất kỳ ký tự nào họ chọn cho mật khẩu, trong khi những máy chủ khác yêu cầu sự kết hợp đặc biệt giữa các chữ cái và số. Ngày sinh cũng là bắt buộc vì hầu hết các nhà cung cấp đều yêu cầu người dùng ở một độ tuổi nhất định. Người dùng Yahoo phải liệt kê một số điện thoại hợp lệ để đăng ký tài khoản email.