Hồi giáo nằm ở đâu?

Hồi giáo là một tôn giáo được tìm thấy trên khắp thế giới, nhưng nó chủ yếu được tìm thấy ở Trung Đông và Bắc Phi. Nó có nguồn gốc ở Mecca, Ả Rập Saudi.

Được thành lập vào năm 622 sau Công nguyên, một thương gia buôn bán từ Ả Rập tên là Muhammad đã sáng lập ra tôn giáo Hồi giáo. Ngôi nhà thờ cúng của đạo Hồi là nhà thờ Hồi giáo và các thành viên của tôn giáo này học Kinh Qur'an.

Hồi giáo đã phát triển trở thành tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới. Có khoảng 1,3 tỷ người được xác định là thuộc tôn giáo này. Các giáo phái chính của tôn giáo này bao gồm Sunni và Shiite, bao gồm Twelvers và Seveners. Sufi đóng vai trò như một nhánh thần bí đối với đạo Hồi.