Mục tiêu cơ bản của Chính sách tiền tệ là gì?

Mục tiêu cơ bản của Chính sách tiền tệ là gì?

Theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, mục tiêu cơ bản của chính sách tiền tệ là cải thiện sự ổn định giá cả và đạt được mức độ việc làm cao trong nền kinh tế. Chính sách tiền tệ cũng là công cụ để kích thích tăng trưởng kinh tế trong suy thoái và giảm lạm phát giá cả.

Các chính sách tiền tệ ổn định giá cả bằng cách điều tiết lãi suất dài hạn và ngắn hạn trong nền kinh tế. Giá tiền được cho vay, hoặc lãi suất, được xác định bởi chính sách tiền tệ được áp dụng bởi các tổ chức tài chính của quốc gia và các hoạt động trên thị trường tài chính. Theo Ngân hàng Trung ương Australia, các chính sách tiền tệ thường đặt mục tiêu lạm phát giá tiêu dùng để khuyến khích tăng trưởng mạnh và bền vững trong nền kinh tế.

Kiểm soát mức độ lạm phát trong nền kinh tế không chỉ cải thiện sự thịnh vượng kinh tế mà còn bảo vệ phúc lợi của người dân. Theo Ngân hàng Trung ương Canada, tỷ lệ lạm phát tăng khi nhu cầu về tiền tệ của một quốc gia tăng mạnh. Do đó, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để giảm lạm phát và khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế cho đến khi ổn định giá cả.

Theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, lạm phát chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tăng trưởng tiền tệ của nền kinh tế, cũng như các yếu tố như sự thay đổi của tổng cầu, thay đổi công nghệ hoặc cú sốc giá hàng hóa.