Phụ nữ ăn nhau thai trong văn hóa nào?

Phụ nữ ăn nhau thai trong văn hóa nào?

Ăn nhau thai, còn được gọi là thai sau sinh, được phụ nữ Polynesia, chủ yếu ở Hawaii, thực hiện rộng rãi. Tuy nhiên, thực hành này không chỉ giới hạn ở văn hóa Polynesia.

Nhiều nền văn hóa khác ở cả lục địa Châu Á và Châu Phi cũng coi nhau thai là một chất thiêng liêng, và nhiều bà mẹ mới sinh con đã ăn nhau thai. Ở Hawaii, phụ nữ được quyền mang nhau thai từ bệnh viện về nhà sau khi sinh con, nhưng điều này không đúng ở tất cả các bang. Ở một số bang, nhau thai được chuyển đi và đánh dấu là "chất thải sinh học". Người Mỹ trên đất liền dần bắt đầu áp dụng tập quán ăn nhau thai.