Định giá Tâm lý là gì?

Định giá Tâm lý là gì?

Định giá theo tâm lý đề cập đến hoạt động sử dụng giá để khơi gợi phản ứng cảm xúc từ khách hàng. Một ví dụ là duy trì mức giá cao giả tạo đối với một mặt hàng xa xỉ để tạo ấn tượng về chất lượng cao cấp. Ngược lại, giá bán có thể được đưa ra trên các sản phẩm hàng hóa để thu hút người mua mặc cả.

Các nhà tiếp thị sử dụng giá tâm lý để tăng doanh số bán hàng cũng như thiết lập thương hiệu của sản phẩm. Đó là lý do tại sao hầu hết các mặt hàng đều có giá thấp hơn một chút so với một con số tròn, chẳng hạn như 9,99 đô la thay vì 10 đô la, vì mọi người nhận thức các số lẻ thấp hơn nhiều so với giá trị của chúng. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến điểm giá, một chiến lược mà các công ty tìm cách tối đa hóa thị phần bằng cách cung cấp các sản phẩm ở nhiều mức giá khác nhau.

Xác định thị trường mục tiêu là rất quan trọng để phát triển một chiến lược định giá tâm lý. Nhân khẩu học của thị trường ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc đối với các điểm định giá khác nhau. Ví dụ: những người tiêu dùng giàu có hơn được giới thiệu hai sản phẩm giống nhau có thể thấy mình bị thu hút bởi mặt hàng có giá cao hơn trong tiềm thức, trong khi những khách hàng ít giàu hơn có thể bị thu hút bởi mặt hàng có giá thấp hơn.