Một số niềm tin của chủ nghĩa pháp lý là gì?

Niềm tin của Chủ nghĩa pháp lý bao gồm ý tưởng rằng trật tự là mối quan tâm quan trọng nhất của con người và con người vốn dĩ là xấu xa. Chủ nghĩa pháp lý là một triết học cổ điển của Trung Quốc do Hsün Tzu sáng lập và phát triển trong thế kỷ thứ tư trước Công nguyên.

Chủ nghĩa pháp lý là một hệ thống tương phản so với Đạo giáo, vốn nghiêng về chế độ vô chính phủ và Nho giáo, vốn tin vào lòng nhân từ. Chủ nghĩa pháp lý tin rằng một chính phủ tốt chỉ có thể thực hiện được nếu bỏ qua những lý tưởng bất khả thi của truyền thống và nhân loại. Những người theo chủ nghĩa Pháp lý nghĩ rằng những ý tưởng về giáo dục, sự cao thượng và đạo đức là vô ích trong việc cải thiện tình trạng con người. Thay vào đó, họ tin rằng con người chỉ có thể được cải thiện bởi một chính phủ mạnh mẽ.

Chủ nghĩa pháp lý tin rằng một chính phủ mạnh chỉ có thể tồn tại với bộ luật nghiêm minh và lực lượng cảnh sát công bằng để thực thi những luật đó. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát dự kiến ​​sẽ trừng phạt nghiêm khắc ngay cả những tội nhỏ nhất. Do đó, chủ nghĩa hợp pháp là một hệ thống tín ngưỡng toàn trị. Người sáng lập ra nó, Hsün Tzu, tin rằng con người vốn dĩ ích kỷ và có khuynh hướng rối loạn xã hội.

Theo Hsün Tzu, đạo đức là thứ phải được thực thi, vì nó không tồn tại trong tự nhiên. Theo hệ thống này, cách duy nhất để thực thi đạo đức là liên tục trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ và mọi vi phạm.