Biểu tượng thông thường là gì?

Biểu tượng thông thường là các dấu hiệu hoặc hệ thống dấu hiệu được công nhận rộng rãi biểu thị một khái niệm hoặc ý tưởng mà tất cả các thành viên trong nhóm hiểu dựa trên sự hiểu biết chung về văn hóa. Các biểu tượng thông thường khác với các ký hiệu theo ngữ cảnh, được xác định bởi một tình huống hoặc các dấu hiệu xung quanh nó.

Các lý thuyết về dấu hiệu và hệ thống dấu hiệu là một phần của ngành ngôn ngữ học được gọi là ký hiệu học. Theo Daniel Chandler của Đại học Aberystwyth, ký hiệu học cho rằng tất cả các dấu hiệu đều có một ký hiệu gắn liền với chúng để giúp các cá nhân xác định ý nghĩa của các dấu hiệu. Dấu hiệu là chỉ số quan trọng của thông tin trong mọi xã hội.

Các ký hiệu thông thường xuất hiện trên các biển báo được hiểu rộng rãi. Ví dụ, nếu một người muốn đóng kịch nghẹn, anh ta đặt tay quanh cổ họng của mình. Đây là một biểu tượng thông thường trên toàn thế giới cho sự nghẹt thở. Trái tim hoạt hình là một biểu tượng thông thường cho tình yêu. Các ký hiệu thông thường cũng có thể áp dụng cho các cộng đồng ít rộng hơn. Trong khảo sát và lập bản đồ, các ký hiệu thông thường giúp những người có thể nói các ngôn ngữ khác nhau hiểu được địa hình và các thông tin khác về địa hình. Một số loại đường trên bản đồ biểu thị nước, trong khi các loại đường khác biểu thị địa hình gồ ghề hoặc núi. Trong giáo dục, điểm chữ cái đóng vai trò như biểu tượng thông thường về thành tích hoặc mức độ thành công của một người.