Tiếng ồn tâm lý là gì?

Tiếng ồn tâm lý là gì?

Tiếng ồn tâm lý được định nghĩa là những mối bận tâm, thành kiến, ý kiến ​​bên trong và các phẩm chất khác của một người ảnh hưởng đến khả năng hiểu và giao tiếp trong một môi trường. Tiếng ồn theo định nghĩa là sự phân tâm của các loại gây cản trở giao tiếp , và tiếng ồn tâm lý là sự phân tâm từ bên trong thay vì bên ngoài cá nhân.

Theo About.com, khi ai đó lo lắng về một vấn đề nào đó, họ sẽ ít có khả năng lắng nghe và xử lý những gì họ nghe được. Những lo lắng đang làm nhiễu tinh thần khiến anh ấy mất tập trung khỏi cuộc trò chuyện hiện tại. Khi một người tham gia vào một cuộc trò chuyện mà anh ta đã hình thành một số ý kiến, họ cũng ít có khả năng nghe hoàn toàn những gì đang được truyền đạt hoặc lắng nghe với một tâm hồn cởi mở.