Diderot đã tin điều gì?

Diderot đã tin điều gì?

Denis Diderot, một nhân vật quan trọng trong phong trào Bách khoa toàn thư Pháp thế kỷ 18, tin vào lý tưởng Khai sáng về tính hợp lý và sự tiến bộ của con người, theo Internet Encyclopedia of Philosophy; những niềm tin này thể hiện rõ ràng trong tác phẩm của ông về Bách khoa toàn thư. Diderot cũng là một nhà chính trị cấp tiến, và ông công khai bày tỏ chủ nghĩa vô thần trong nhiều bài luận và tác phẩm văn học khác của mình.

Diderot là tổng biên tập của Encyclopedie, một nỗ lực lớn để phổ biến kiến ​​thức, đặc biệt là về công nghệ và nghệ thuật cơ khí, cho người dân nói chung. Những người đóng góp cho dự án này tin rằng kiến ​​thức này có thể vượt qua những suy nghĩ phản động và tôn giáo của thời đại. Các nhà triết học thời khai sáng cho rằng lý trí và trí tuệ phải hướng dẫn xã hội và phương pháp khoa học có thể nâng cao kiến ​​thức của con người và cung cấp con đường dẫn đến chân lý.

Cùng với nhiều nhà tư tưởng Khai sáng Pháp, Diderot đã đối xử nghiêm trọng với Nhà thờ Công giáo. Mặc dù niềm tin tôn giáo của riêng ông thay đổi trong suốt cuộc đời, từ chủ nghĩa hữu thần đến chủ nghĩa vô thần đến chủ nghĩa thần thánh, Diderot vẫn thường xuyên tấn công đạo đức thông thường thời đó và thậm chí còn bị bỏ tù vì các bài viết của mình. Tác phẩm "Pensees philisophiques" (những tư tưởng triết học) của ông đã tấn công cả thuyết vô thần và Thiên chúa giáo nhưng bị chính phủ Pháp cấm và ra lệnh đốt. Ngay cả cuốn Bách khoa toàn thư hướng tới giáo dục, dưới sự biên tập của Diderot, đôi khi cũng bị ngăn cản sản xuất do những quan điểm không chính thống và cực đoan trong một số bài báo nhỏ.