Công thức hóa học cho muối ăn là gì?

Công thức hóa học của muối ăn là NaCl. Còn được gọi là natri clorua, natrium clorua hoặc halit, muối ăn là một hợp chất ion có chứa một ion natri tích điện dương và một ion clorua mang điện tích âm được kết nối thông qua một liên kết ion. Muối ăn có dạng bột kết tinh màu trắng hoặc tinh thể không màu, trong suốt và nó là một trong những loại muối được sử dụng phổ biến nhất.

Muối ăn là sản phẩm của phản ứng hóa học giữa axit clohydric và natri hiđroxit. Phản ứng này được viết như sau: HCl + NaOH → NaCl + H 2 O

Muối ăn không tan trong axit clohydric và rất ít tan trong amoniac. Chỉ cần 2,6 ml nước sôi để hòa tan một gam muối, theo dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia.