Công dụng của Quy tắc thép là gì?

Công dụng của Quy tắc thép là gì?

Thước thép là một công cụ đo lường đơn giản được sử dụng để đo khoảng cách và đo các đường thẳng. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực đa dạng, chẳng hạn như hình học, bản vẽ kỹ thuật, kỹ thuật và xây dựng.

Quy tắc thép là một công cụ đo lường rất phổ biến. Theo Bách khoa toàn thư về năng lượng thay thế, quy tắc thép dẹt thường dài 6 hoặc 12 inch. Các quy tắc thép này có thể linh hoạt hoặc cứng nhắc; chiều rộng của chúng xác định độ chính xác của phép đo.

Các quy tắc mỏng chính xác hơn cho các phép đo vì các dấu chia gần đối tượng đo hơn. Quy tắc thép được sử dụng trong hình học, bản vẽ kỹ thuật, kỹ thuật và xây dựng để đo khoảng cách và quy tắc các đường thẳng.