Có Nhiều Phụ Nữ Hơn Đàn Ông Trên Thế Giới?

Có Nhiều Phụ Nữ Hơn Đàn Ông Trên Thế Giới?

Dựa trên số liệu thống kê dân số năm 2010, trên thế giới có nhiều nam hơn nữ một chút. Các ước tính đưa tỷ lệ giới tính trên toàn thế giới là 102 nam trên 100 nữ. Nói cách khác, cứ 1000 người thì có 50,4% trong số đó là nam giới.

Tỷ số này cao hơn khi sinh, cứ 100 bé gái thì có 107 bé trai. Trẻ em trai có nguy cơ tử vong cao hơn ở tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành, do đó, tỷ lệ này được điều chỉnh. Ở độ tuổi tăng lên, tỷ lệ này nghiêng về phụ nữ. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có tỷ lệ giới tính lớn nhất là 228 nam trên 100 nữ. Quốc gia có tỷ lệ nữ lớn nhất là Estonia, cứ 100 nữ thì có 85 nam.