Tỷ lệ nam trên nữ trong dân số thế giới là bao nhiêu?

Tỷ lệ nam trên nữ trong dân số thế giới là bao nhiêu?

Tỷ lệ nam /nữ trên thế giới được ước tính là 1,017: 1. Tính đến ngày hôm nay, dân số nam trên thế giới là 3,776,294,273, trong khi dân số nữ là 3,710,295,643.

Tỷ lệ này khác nhau giữa các nhóm tuổi. Ví dụ, khi mới sinh, trẻ trai nhiều hơn trẻ gái 1,07: 1, nhưng ở độ tuổi 65 trở lên, dân số nam giảm xuống 0,9 trên cứ 1 nữ.

Một số quốc gia có sự tương phản rõ rệt giữa dân số nam và nữ, thường là do các vấn đề xã hội. Ví dụ, ở Ấn Độ, cũng như ở nhiều nước khác, trẻ em nam được ưu tiên hơn và trẻ em gái thường bị phá bỏ. Do đó, người ta dự đoán rằng nam giới sẽ đông hơn nữ giới rất nhiều ở Ấn Độ vào năm 2031.