Chức năng của Deviance là gì?

Bốn chức năng của sự lệch lạc là xác nhận các giá trị, liên tục thúc đẩy thay đổi trong xã hội, gắn kết các thành viên trong xã hội và phân biệt giữa đúng và sai. Durkheim mặc nhiên công nhận những chức năng này để phản ứng với lý thuyết rằng sự lệch lạc thực sự là một yếu tố cần thiết của xã hội.

Theo Durkheim, các thành viên của một xã hội cần một số cách để xác định và đo lường các giá trị và niềm tin chung để trở thành và duy trì một khối gắn kết. Việc xác nhận các giá trị dựa trên ý tưởng trừng phạt như một sự nhắc lại những điều đó trong một xã hội bị coi là sai trái. Đồng thời, sự lệch lạc cũng liên tục thúc đẩy xã hội thay đổi bằng cách buộc nó phải liên tục kiểm tra lại các chuẩn mực đã được chấp nhận. Các thành viên trong một xã hội trở nên gắn bó với nhau thông qua các giá trị và niềm tin chung của họ do những hành vi lệch lạc.

Hành vi lệch lạc cũng giúp các thành viên trong xã hội phân biệt giữa đúng và sai thông qua sự hiểu biết chung về hành vi có thể chấp nhận được và hành vi nào là không. Một lý thuyết khác bổ sung cho bốn chức năng đó là lý thuyết biến dạng của sự lệch lạc, cho rằng con người trở nên lệch lạc do kết quả của những trở ngại ngăn cản họ trở thành thành viên năng suất của xã hội bình thường. Theo lý thuyết này, sự lệch lạc chủ yếu là sự nổi loạn.