Công thức MPC trong Kinh tế là gì?

Trong kinh tế học, MPC, hay xu hướng tiêu dùng cận biên, là mức tăng tiêu dùng gây ra bởi sự gia tăng thu nhập chia cho sự thay đổi trong thu nhập. MPC có thể được biểu thị bằng một tỷ lệ và có thể áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Ở cấp độ cá nhân, MPC có mối quan hệ tiêu cực với mức tiền mặt, cho thấy rằng những người nghèo hơn sẽ chi tiêu nhanh hơn thu nhập của họ so với những người giàu có hơn. Ngoài ra, nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes đã đưa ra lý thuyết số nhân, trong đó nói rằng chi tiêu tăng lên làm tăng sản lượng quốc gia. Lý thuyết số nhân cũng nói rằng MPC càng cao thì hiệu ứng số nhân càng cao.