Sự khác biệt giữa chứng loạn thần kinh và chứng loạn thần là gì?

Rối loạn thần kinh là một vấn đề sức khỏe tâm thần được định nghĩa rõ nhất là một loạt các tính cách vượt quá khuynh hướng và tính khí tự nhiên của họ, nhường chỗ cho sự ám ảnh về các quá trình suy nghĩ nhất định. Rối loạn tâm thần đề cập đến sự phá vỡ của một nhân cách khỏi thực tế.

Bất kỳ ai cũng có thể bị chứng loạn thần kinh, nhưng chứng loạn thần hiếm gặp hơn nhiều. Những người bị chứng loạn thần kinh thường có nhiều khả năng có một cuộc sống xã hội bình thường. Rối loạn thần kinh là một thuật ngữ bao gồm các rối loạn khác nhau, từ lo lắng và trầm cảm đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thuật ngữ "loạn thần kinh" không còn được sử dụng bởi thế giới tâm thần, vì các chuyên gia y tế thường gọi những vấn đề này là rối loạn lo âu tổng quát. Rối loạn tâm thần thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người và thường được chia thành rối loạn tâm thần phân liệt và rối loạn hưng cảm.