Những Cung Hoàng Đạo Nào Tương Thích Với Xử Nữ?

Các dấu hiệu tương hợp nhất với Xử Nữ là Kim Ngưu, Cự Giải, Hổ Cáp và Ma Kết. Kim Ngưu và Ma Kết là những cung phù hợp nhất với Xử Nữ. Virgos được đặc trưng là phân tích và hữu ích, nhưng đa nghi và lạnh lùng. Virgos là những người sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9.

Xử Nữ và Kim Ngưu hợp nhau vì hai cung này đều coi trọng sự ổn định và cam kết. Cự Giải và Xử Nữ rất hợp nhau vì cả hai đều chăm chỉ và có cùng thói quen xã hội. Xử Nữ và Hổ Cáp cũng rất hợp nhau vì họ coi trọng sự đơn độc và dành thời gian một mình. Ngoài ra, Xử Nữ và Ma Kết rất hợp nhau vì cả hai cung đều thông minh, có tổ chức và trưởng thành. Những dấu hiệu ít tương thích nhất với Xử Nữ là Song Tử và Nhân Mã.