Cái gì màu đỏ trên đầu của con gà trống được gọi là gì?

Cái gì màu đỏ trên đầu của con gà trống được gọi là gì?

Phần màu đỏ nhô ra trên đỉnh đầu của gà trống được gọi là lược, và phần lủng lẳng dưới cằm được gọi là gọng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng độ sáng của lược gà trống có ảnh hưởng đến sự ham muốn của anh ta đối với gà mái khi chọn bạn đời.

Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng độ sáng của chiếc lược biểu thị sức khỏe của gà trống. Cái gươm được dùng để thu hút sự chú ý của gà mái, và càng lớn thì nó càng trở nên hấp dẫn. Bản thân gà mái không thực sự quan tâm đến cái gông mà nó được gà trống dùng để quảng cáo rằng anh ta sẵn sàng chia sẻ thức ăn của mình với gà mái.