Cái gì được lưu trữ trong bướu của lạc đà?

Cái gì được lưu trữ trong bướu của lạc đà?

Bướu của lạc đà là một phần tiếp giáp của giải phẫu động vật và không đóng vai trò như một bể chứa riêng biệt; phần này của cơ thể lạc đà được cấu tạo chủ yếu bởi chất béo. Tuy nhiên, lạc đà có thể sử dụng chất béo ở phần này của cơ thể khi thức ăn khan hiếm và khi chất béo được sử dụng, bướu sẽ trở nên lỏng lẻo và xệ xuống.

Khi lạc đà một lần nữa được tiếp cận với đủ dinh dưỡng, bướu sẽ xây dựng lại và một lần nữa trở nên đầy mỡ. Huyền thoại rằng lạc đà tích trữ nước trong bướu của chúng có thể liên quan đến thực tế là lạc đà có thể tồn tại trong thời gian rất dài mà không cần nước, mặc dù khả năng này có liên quan đến khả năng tiêu thụ một lượng lớn nước cùng một lúc.