Các thành phần của Ấn Độ giáo là gì?

Các thành phần của Ấn Độ giáo là gì?

Các thành phần của Ấn Độ giáo có thể khác nhau giữa các cá nhân nhưng nhìn chung bao gồm niềm tin rằng có một Đấng Tối cao là Đấng Sáng tạo và Thực tại Unmanifest, niềm tin vào bốn kinh điển Veda thần thánh, niềm tin rằng vũ trụ sẽ trải qua nhiều chu kỳ sáng tạo, niềm tin vào nghiệp báo, niềm tin vào sự không bị thương, niềm tin vào linh hồn tái sinh và niềm tin rằng có những đấng thần linh sống trong những thế giới vô hình. Ấn Độ giáo là một tôn giáo khoan dung tin vào sự thiêng liêng của tất cả cuộc sống.

Một trong những giáo lý Ấn Độ giáo thú vị hơn đó là giáo lý không gây thương tích. Không gây thương tích, hay bất bạo động, là một trong những lời dạy mà nhà lãnh đạo tinh thần Mahatma Gandhi đã sử dụng trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Ý tưởng không bị thương là tất cả cuộc sống là thiêng liêng và không nên bị tổn hại thông qua hành động, lời nói hoặc thậm chí suy nghĩ. Thay vào đó, tất cả cuộc sống phải được tôn kính. Nhiều người theo đạo Hindu ăn chay vì họ không muốn động vật bị tổn hại theo bất kỳ cách nào vì cuộc sống của động vật là "sự sống" và cần được tôn trọng.

Cộng đồng người theo đạo Hindu tin tưởng vào việc chia sẻ sự tôn trọng và tình yêu thương với tất cả mọi người, vì vậy cộng đồng này rất chú trọng vào hoạt động từ thiện. Đặc biệt, những người theo đạo Hindu quan tâm đến việc giúp đỡ những thành phần dễ bị tổn thương hơn trong xã hội, chẳng hạn như người trẻ và người già.