Nơi thờ cúng của người Hồi giáo được gọi là gì?

Nơi thờ cúng của người Hồi giáo được gọi là gì?

Nơi thờ tự của người Hồi giáo được gọi là nhà thờ Hồi giáo. Trước khi bước vào nhà thờ Hồi giáo, người Hồi giáo cởi bỏ giày của họ, để bên ngoài tòa nhà. Ngoài ra, họ rửa tay trước khi vào cơ sở.

Một số nhà thờ Hồi giáo dễ dàng được xác định vì chúng nằm trên cùng bởi một ngọn tháp hoặc tháp cao và mỏng. Phòng chính bên trong nhà thờ Hồi giáo là một không gian rộng, mở, có ít hoặc không có đồ đạc và không có tranh ảnh hay tượng. Những người thờ cúng ngồi trên sàn nhà để nói lời cầu nguyện. Cả nam và nữ đều được phép sử dụng cơ sở này, nhưng họ không ngồi cùng nhau. Thay vì đến nhà thờ Hồi giáo, nhiều phụ nữ cầu nguyện tại nhà riêng của họ.