Các đồng bằng Outwash được hình thành như thế nào?

Các đồng bằng Outwash được hình thành như thế nào?

Đồng bằng rửa trôi hình thành khi tan chảy từ các sông băng lắng đọng cát, trầm tích, sỏi và đất sét dọc theo vùng đất rộng, dốc. Những địa mạo này có thể được tạo ra nhanh chóng do tác động của nước nhanh chóng và thường dày vài lớp do dòng nước không đều do tan chảy và đóng băng theo mùa.

Khối lượng nước lớn hơn và tốc độ tan chảy nhanh hơn dẫn đến những vùng đồng bằng rộng lớn. Các hạt trầm tích nhỏ hơn được mang ra xa sông băng trong khi các mảnh sỏi và đất sét lớn hơn kết tụ lại gần mép của lớp băng còn lại.

Một số vùng đồng bằng bị rửa trôi có lớp trầm tích dày vài trăm mét. Các nhà khoa học có thể nghiên cứu các lớp ở những vùng đồng bằng này để thu thập dữ liệu liên quan đến sự di chuyển của các sông băng theo thời gian. Bản thân băng có thể bị chôn vùi trong các mảnh vụn nếu sông băng tiến lên và sau đó rút đi chỉ để lại những lớp băng thấp hơn. Điều này xảy ra do sự tan chảy nhanh chóng trên đỉnh sông băng nhưng tan chảy chậm hơn ở gần mặt đất.

Nhiều khu vực của Michigan là tàn tích của các đồng bằng bị rửa trôi từ kỷ băng hà cuối cùng hơn 10.000 năm trước, theo Đại học Bang Michigan. Những vùng đất bằng phẳng, màu mỡ này rất thích hợp để trồng trọt nhờ đất giàu dinh dưỡng còn sót lại sau quá trình băng hà. Khai thác cát và sỏi thường xảy ra ở các vùng đồng bằng rộng lớn vì các mỏ vật liệu phong phú như vậy bao phủ các khu vực rộng lớn.