Bức xạ tồn tại trong cơ thể bao lâu?

Bức xạ không ở lại cơ thể sau khi kết thúc điều trị và sẽ không thể ở lại cơ thể trừ khi có một thiết bị phóng xạ được cấy vào các bộ phận bị ung thư của cơ thể. Sau khi nhận được bức xạ , một người sẽ không bị nhiễm phóng xạ.

Bức xạ đã được sử dụng trong lĩnh vực y tế như một phương pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư trong hơn 100 năm. Nhiều bệnh nhân sắp xạ trị thắc mắc về phương pháp điều trị và lo lắng không biết phương pháp điều trị có an toàn hay không. Mặc dù bức xạ có nhiều tác dụng phụ có thể gây bất lợi cho cơ thể, nhưng nó được coi là một thủ tục an toàn vượt trội hơn nhiều so với việc tiếp tục mắc bệnh ung thư có hại trong cơ thể. Theo thời gian bức xạ được sử dụng, nhiều tiến bộ y học đã được thực hiện để làm cho nó an toàn hơn và hiệu quả hơn như một phương pháp điều trị ung thư.

Có nhiều loại xạ trị khác nhau, bao gồm một số loại có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt phải được thực hiện sau lần điều trị ban đầu. Các biện pháp phòng ngừa này sẽ được thảo luận bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bệnh nhân phải chắc chắn rằng các biện pháp phòng ngừa được thực hiện một cách nghiêm túc vì không tuân theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa ung thư có thể khiến các đợt xạ trị kém thành công.