Bài giảng Tốt trên Thi thiên 91 là gì?

Một bài giảng hay về Thi thiên 91 đến từ Viện thờ phượng Cơ đốc Calvin và bài giảng này nói về sự bảo vệ mà một tín đồ Cơ đốc có thể có được khi tin cậy vào Đức Chúa Trời. Một bài giảng khác đến từ mục sư người Ireland David Legge, người viết về cách Chúa đưa các tín đồ vượt qua thời kỳ khó khăn.

Thi thiên 91 được coi là sự tôn sùng sự an ủi và tin cậy. Nó bao gồm hai phần chính. Phần đầu tiên nói về sự tin cậy của một tín đồ vào Đức Chúa Trời, trong khi phần thứ hai tập trung vào lời hứa giải cứu của Đức Chúa Trời. Tác giả Thi thiên mô tả sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài và cách Ngài ở với những người ở trong Ngài.

Bài giảng từ Viện thờ phượng Cơ đốc Calvin thiết lập chủ đề về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với một tín đồ qua những cạm bẫy của cuộc sống. Nó cũng kêu gọi mục sư giảng bài giải thích ý nghĩa của cụm từ “nương náu nơi Đức Chúa Trời”. Mục sư có thể so sánh và đối chiếu các mặt đối lập, chẳng hạn như tùy thuộc vào liên minh chính trị, dối trá hoặc thần tượng.

Bài giảng của David Legge về Thi thiên 91 có cấu trúc tương tự, nhưng phân biệt rằng Đức Chúa Trời ở bên một tín đồ trong những lúc gặp khó khăn không có nghĩa là hoàn toàn tránh được những rắc rối của tín đồ. Bài giảng kết thúc bằng lời cầu nguyện cảm tạ sự che chở của Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài trong việc tin cậy lời Ngài qua những khó khăn.