Còn lại bao nhiêu con rùa biển?

Tính đến năm 2015, rùa biển Kemp's ridley là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất với chỉ khoảng 1.000 con cái làm tổ. Dữ liệu dân số chính xác không tồn tại đối với những người đi lang thang, diều hâu, cá dẹt, những người cưỡi ngựa ô liu, rùa biển xanh và rùa biển đen.

Tất cả bảy loài rùa biển đều được liệt kê theo Đạo luật về các loài nguy cấp; tuy nhiên, các nhà khoa học biết ô liu ridleys là loài rùa biển phong phú nhất. Tổng số quần thể rùa biển thường không được biết rõ vì con đực và con non không vào bờ làm tổ. Dữ liệu dân số dựa trên những con cái làm tổ, điều này không đáng tin cậy vì một số con cái không làm tổ hàng năm trong khi những con khác có thể làm tổ nhiều lần trong một mùa duy nhất.