Tơ Lụa Đến Từ Đâu?

Tơ đích thực đến từ con tằm, một loại sâu dệt kén từ hai tuyến tơ nằm trong cơ thể của nó. Kén dài trung bình khoảng nửa dặm.

Các trang trại nuôi tằm ở châu Á sản xuất số lượng lớn tơ, nơi có hàng nghìn con sâu này thường xuyên tạo thành những chiếc kén dài nửa dặm. Ngoài tằm, nhện có thể tạo ra tơ. Tơ mà họ tạo ra thậm chí còn mạnh hơn tơ tằm. Tuy nhiên, nhện sinh ra số lượng ít hơn nên khó tích lũy được số lượng như tằm. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra cách tạo ra một dạng tơ nhện tổng hợp nhờ độ bền của sợi.