Sự khác biệt giữa Badger và Wolverine là gì?

Sự khác biệt giữa Badger và Wolverine là gì?

Có một số điểm khác biệt giữa lửng mật và chó sói, nhưng một điểm khác biệt chính là lửng mật là loài ăn thịt và chó sói là loài ăn tạp. Ngoài ra, lửng mật thích sống ở đồng bằng và các khu vực trống trải trong khi người sói có xu hướng rừng thường xuyên.

Một sự khác biệt khác giữa lửng và người sói là màu sắc của chúng. Con lửng là một loài động vật có tông màu xám với các sọc đen và trắng trên đầu trong khi một con chó sói có màu nâu với những mảng màu rám nắng. Kích thước là một điểm khác biệt đáng chú ý giữa con lửng và con sói. Những con lửng trưởng thành thường nặng từ 15 đến 20 pound trong khi những con sói trưởng thành nặng từ 20 đến 40 pound khi trưởng thành hoàn toàn.